Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
Human Head

Human Head

سازنده‌ی Prey 2 به کار روی این عنوان کنسل‌شده خود افتخار می‌کند!

استودیوی Human Head که تا یک هفته پیش و قبل از لغو شدن پروژه‌ی ساخت Prey 2 با بتزدا روی این پروژه کار می‌کرد حالا برای اولین بار در این مورد سخن می‌گوید؛ "ما از کار کردن روی ساخت این بازی به خود…