Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
Ju-On

Ju-On

بازسازی فیلم The Grudge در راه است؛ ملاقات دوباره با ژانر وحشت ژاپن

یکی از بهترین فیلم‌‌های ژانر وحشت سینمای ژاپن بازسازی خواهد شد. با ادامه این خبر همراه گیم‌نیوز باشید. مهم‌ بودن ژانر وحشت سینمای ژاپن در اوایل قرن ۲۱ زبان‌زد است. فیلم‌هایی مانند حلقه که الگوی…