Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
juri

juri

هفته‌‎ی آینده کاراکتر «یوری» به استریت‌فایتر ۵ اضافه می‌شود

بسته‌ی مکمل بعدی استریت‌فایتر 5 به نام Juri (نام کاراکتری که در این بسته قرار دارد) هفته‌ی آینده در 26 جولای (5 مرداد) عرضه می‌شود. کپکام گفته درست مانند DLCـهای قبلی، این محتوا را هم می‌توانید هم با…