Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
Just Cause 2

Just Cause 2

ماد جدید جی‌تی‌ای ۵ چنگک معروف Just Cause 2 را به بازی اضافه می‌کند!

اگر از آن دسته افرادی هستید که نمی‌توانید تا زمان انتشار Just Cause 3 برای بازی صبر کنید ماد جدید جی‌تی‌ای 5 می‌تواند این انتظار را برایتان عملی کند؛ آن هم با چنگک معروف بازی قبل! این ماد که توسط شخص…

بازسازی تاپ گیر جرمی کلارکسون در بازی Just Cause 2

«جرمی کلارکسون» مجری معروف و با سابقه‌ی برنامه‌ی «تخت گاز» تقریبا دو هفته پیش با مشتی که نثار صورت تهیه‌کننده‌ی برنامه کرد، به راحتی از این برنامه اخراج شد. بعد از ادای احترام شرکت تویوتا و دیگر…