Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
Lats of Us

Lats of Us

The Last of Us: Left Behind این ماه به صورت مستقل و جداگانه عرضه می‌شود

ناتی داگ، سازنده‌ی عنوان تحسین شده‌ی «آخرین ما» اعلام کرد که قصد دارد بسته‌ی الحاقی «جا مانده» را به صورت مستقل به عنوان یک بازی جداگانه تا پایان اردیبهشت ماه به بازار عرضه کند. این بازی را شما…