Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
Lego Star Wars The Force Awakens

Lego Star Wars The Force Awakens

لِگو بازی در کیهان؛ نقد بازی «لگو استاروارز: بیداریِ نیرو»

محبوبیت بی حد و حصر برند جنگ ستارگان به اندازه‌ای است که بسیاری از عوامل مرتبط با دنیای تصویر و سرگرمی را درگیر خود کرده است. و بارها دیده‌ایم که هر بار فیلم جدیدی از این مجموعه بر روی پرده سینما…