Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
Level Cap

Level Cap

آموزش: محدودیت سطح یا Level Cap چیست؟ – مرور لول کپ برخی بازی‌ها

اگرچه مفهوم محدودیت سطح یا Level Cap برای بسیاری از بازی‌کنندگان آشنا است، اما اگر شما به تازگی و با عناوینی همچون فرقه اساسین (Assassin's Creed) به بازی‌ها با مکانیک‌های نقش‌آفرینی روی آورده‌اید و…