Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
LOTR

LOTR

ممکن است پیتر جکسون در پروژه‌ی سریال ارباب حلقه‌ها حضور داشته باشد

آمازون قصد دارد تا سریال ارباب حلقه‌ها را بسازد. این یکی از بزرگ‌ترین پروژه‌های تولیدی در سرتاسر تلویزیون است. بنا بر مفاد قرارداد امضا شده میان آمازون و دارندگان حقوق معنوی ارباب حلقه ها، این سریال…