Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
massive chalice

massive chalice

اخراج غیرمنتظره ۱۲ نفر از کارمندان Double Fine

به تازگی استودیوی دابل فاین اقدام به اخراج دوازده نفر از کارکنان خود کرده است. این اقدام در پی لغو پروژه ساخت عنوانی که هنوز رونمایی نشده بود و استودیوی دابل وظیفه ساخت آن را به عهده داشت، صورت گرفته…