Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
Metal Gear 5: The Phantom Pain

Metal Gear 5: The Phantom Pain

به مناسبت روز پدر؛ ۱۰ پدر نمونه دنیای بازی‌ها

برای گیمرهای حرفه‌ای همه چیز از شیر مرغ تا جان آدمیزاد، با بازی معنا می‌شود؛ حتی مناسبت‌های مذهبی! از آنجایی که در گیم‌نیوز همه چیز با عینک بازی‌ها دیده می‌شود، تصمیم گرفتیم به مناسبت روز پدر، 10 پدر…