Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
microsof

microsof

تاریخ برگزاری E3 2021 توسط برگزارکنندگان اعلام شد

بعد از کش و قوس‌های فراوان، بالاخره ESA که مسئول برگزاری رویداد E3 است تاریخ قطعی اجرای این رویداد را اعلام کرد. طبق اعلام فوری و بی‌برنامه‌ی مسئولین برگزار کننده‌ی E3 سال بعدی قرار است در تاریخی…