Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
Mount & Blade 2: Bannerlord

Mount & Blade 2: Bannerlord

بازی Mount & Blade 2: Bannerlord در کنفرانس پی‌سی E3 معرفی شد

تعداد زیادی بازی مختلف برای پلتفرم پی‌سی وجود دارد که حسی کاملا اختصاصی به صفحه دسکتاپ ما دارد. به گونه‌ای که حس می‌کنیم هیچ دستگاه مخصوص بازی دیگری از عهده اجرای آن برنمی‌آید، حداقل با این قدرت. اگر…