Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
Nero

Nero

تماشا کنید: ضربات و کمبوهای Nero در دویل می کرای ۵

کمبوهای Nero در دویل می کرای 5 برای مبارزه با شیاطین بسیار متنوع هستند و از حالا میل ما را برای تجربه این بازی بسیار بالا می‌برند. با گیم‌نیوز همراه باشید. هنوز باید تا ماه مارس برای تجربه بازی صبر…