Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
season 7

season 7

آن‌چه باید پیش از شروع فصل هفتم Game of Thrones بدانید

نکته‌ی خوب این فصل از سریال بازی تاج‌وتخت این است که تنها شخصیت‌هایی باقی مانده‌اند که واقعاً برای پیشبرد داستان اهمیت دارد. تمامی شخصیت‌های کمکی سریال یا کشته شده‌اند و یا به دست فراموشی سپرده شدند؛…