Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
Streets of Rage II

Streets of Rage II

۳ بازی از بهترین‌های جنسیس به صورت ۳ بُعدی برای ۳DS بازسازی می‌شوند

بازسازی‌های 3 بُعدی از بازی‌های سگا و M2 برای 3DS یکی از بهترین ویژگی‌های این کنسول است و نینتندو به تازگی اعلام کرده که قصد دارد به زودی 3 بازی بسیار خوب دیگر از جنسیس را هم بر روی 3DS بازسازی کند.…