Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
Suicide Squad 2

Suicide Squad 2

احتمال نقش‌آفرینی جان سینا در ریبوت Suicide Squad

به تازگی گزارشی منتشر شده که احتمال حضور جان سینا در ریبوت Suicide Squad به کارگردانی جیمز گان را مطرح می‌کند. با گیم‌نیوز همراه باشید. جان سینا که به‌سبب حضور در عرصه ورزش کشتی کج و قهرمانی در…