Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
TENCHI MUYO!

TENCHI MUYO!

۵ انیمه قدیمی که نت‌فلیکس نباید به بازسازی آن‌ها حتا فکر کند!

قبلا در مقاله‌ای به 20 انیمه که نت‌فلیکس می‌تواند با بازسازی آن‌ها ما را خوشحال کند، پرداختیم. ولی هر انیمه‌ای نباید بازسازی شود. این انیمه‌ها در زمان خودشان بهترین بودند ولی داستان آن‌ها دیگر تمام…