Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
The Invisible Man

The Invisible Man

نقد و بررسی فیلم The Invisible Man – دستان پُر و قاب‌های خالی

فیلم The Invisible Man از آن جهت که در یک فضای سینمایی مستقل و با تکیه بر فیلم‌نامه‌ای کاملا مصور شده، شخصیت‌هایی توجیه پذیر و امروزی و با استفاده از تکنیک‌های مشخص و هوشمندانه‌ی سینمایی خلق شده است،…