Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
The Quiet Man

The Quiet Man

E32018: اسکوئر انیکس از بازی جدید The Quiet Man رونمایی کرد

کنفرانس مطبوعاتی شرکت اسکوئر، امسال هم کوتاه، مختصر و مفید بود و این ناشر بزرگ بازی‌های رایانه‌ای این بار سعی کرد که سکوت را هم رعایت کند و سر و صدای زیادی به راه نیاندازد. شاید به همین خاطر بود که…