Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
The Sims

The Sims

اعترافات سنگین بازیکنان «سیمز» به کارهایی که در بازی انجام داده‌اند

اگر نگاهی به این تاپیک در سایت Reddit بیندازید، می‌بینید که در این تاپیک سوالی پرسیده شده با این مضمون که «بدترین کارهایی که تا حالا در دنیای «سیمز» (Sims) انجام داده‌اید، چه بوده‌اند؟». جواب‌هایی که…