Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
The Wind of Winter

The Wind of Winter

فصل هشتم Game of Thrones برای نویسنده کتاب‌های این مجموعه هم مجهول است!

فصل هشتم Game of Thrones برای نویسنده کتاب های این مجموعه هم کاملا مبهم است و نباید برای آگاه شدن از پایان‌بندی سریال به‌سراغ او برویم. با ادامه این خبر با گیم‌نیوز همراه باشید. انتظار طرفداران این…