Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
Titan Comics

Titan Comics

دنباله کمیک فصل اول Life is Strange و بازگشت دو قهرمان محبوب بازی

دنباله کمیک فصل اول Life is Strange بار دیگر ما را با دو قهرمان محبوب این بازی همراه می‌کند. با گیم‌نیوز در ادامه همراه باشید. فصل اول Life is Strange بازی بسیار موفق و تأثیرگذاری بود که طرفداران…