Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
Tomb Riader

Tomb Riader

ریمستر سه‌گانه Tomb Raider برای پی‌سی عرضه می‌شود – اقتباس از موبایل

به محض کامل شدن کار بر روی عنوان سوم، ریمستر سه‌گانه Tomb Raider در استیم منتشر می‌شود. اسکوئر انیکس در تلاش است تا این بازسازی را در GOG نیز عرضه کند اما هنوز مشخص نیست این امکان وجود دارد یا خیر.