Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
Total War: Three Kingdoms

Total War: Three Kingdoms

تماشا کنید: نقشه‌ی جدید کمپین Total War: Three Kingdoms معرفی شد

سگا تریلر جدیدی را برای معرفی نقشه‌ی جدید کمپین Total War: Three Kingdoms منتشر کرده است. در این ویدئو، صحنه‌هایی از این نقشه‌ی کمپین با بخش‌های مختصری از کات‌سین‌های بازی ترکیب شده‌اند که به درک بهتر…