Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
Tyrion

Tyrion

اولین پوستر فصل پنجم سریال بازی تاج و تخت بی نهایت حماسی به نظر می‌رسد

همه چیزی که باید درباره این پوستر بدانید، این است که "تریون" نقشی اساسی و مهم در فصل جدید سریال بر عهده دارد. در واقع احتمالات زیادی وجود دارد که نشان می‌دهد تریون و "دنریس" در این فصل با یکدیگر…