Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
V1 Interactive

V1 Interactive

اولین تصویر از بازی جدید خالق هیلو منتشر شد

در وب‌سایت استودیوی V1 Interactive، از اولین تصویر بازی جدید بازی خالق هیلو رونمایی شد. همان‌طور که در این تصویر درج شده در وب‌سایت سازنده پیداست، در این عکس یک شهر یا پناهگاهی را می‌بینیم که احتمالاً…