Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
Valve Index

Valve Index

موجودی هدست‌های واقعیت مجازی Valve Index در ۳۱ کشور به پایان رسید!

هیچوقت نباید انتشار نسخه‌ای جدید از سری تحسین شده Half-Life را دست کم گرفت؛ با توجه به نزدیک شدن به انتشار Half-Life: Alyx، اخیرا گزارشی منتشر شده که نشان می‌دهد به لطف این بازی، موجودی هدست‌های…