Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
Verona

Verona

Verona یک عنوان علمی-تخیلی از سازندگان Sine Mora

قرن 22 است، زمین در حال خروج از مدار است. نیروهای کیهانی به آرامی (اما حتمی) در حال کشاندن زمین به سمت خورشید هستند؛ قطب‌ها در حال ذوب شدن و اقیانوس‌ها در حال تبخیر شدن هستند. مردم وحشت‌زده شده‌اند.…