Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
Warcraft

Warcraft

وارکرفت پُرفروش‌ترین فیلم اقتباسی از یک بازی در تاریخ شد

فیلم وارکرفت عملکرد چندان خوبی در ایالات متحده نداشت اما فروش بلیط‌های این فیلم در خارج از آمریکا باعث موفقیت بی‌سابقه‌ی آن در دنیا شد. این فیلم توانست با فروش بالای خود، به عنوان پُرفروش‌ترین فیلم…