Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
Annihilation

Annihilation

آن‌چه برای درک پایان فیلم Annihilation و ماهیت Shimmer لازم است بدانید

Annihilation سوالات زیادی در ذهن مخاطب خود ایجاد می‌کند و توضیح بسیاری از این سوالات را بر عهده‌ی او می‌گذارد. برای این‌که بفهمید در این فیلم چه می‌گذرد، باید از هوش و ذکاوت خود استفاده کنید و یا در…

نقد فیلم Annihilation – نابودی همه‌ی ایده‌ها

در کنار فیلمنامه‌ی ناقص و پر ایراد، فیلم یک کارگردانی ساده‌ی شبه تلویزیونی دارد که برای سینما یک مکافات مجسم است. در مهم‌ترین صحنه‌های فیلم،‌ هیچ اثری از هنر سینما دیده نمی‌شود و همه‌چیز تکنیک محض است…