Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
arkham asylum

arkham asylum

تماشا کنید: بازسازی تیمارستان آرکام با ۱۸ هزار قطعه لگو

دنیای لگو دنیای بسیار عمیقی‌ست. آن‌قدر عمیق که اگر به آن پا بگذارید، خارج شدن از آن کار بسیار سختی خواهد بود. تا به‌حال افراد بسیاری در سرتاسر جهان با استفاده از قطعات لگو دست به بازسازی دنیاهای…