Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
Ballon d’Or

Ballon d’Or

نیمار به جای حضور در مهم‌ترین مراسم فوتبالی سال Call of Duty بازی کرد!

مراسم انتخاب بهترین‌های فوتبال از نظر فرانس‌فوتبال یا همان Ballon d’Or که هر سال برگزار می‌شود، به عنوان مهم‌ترین جایزه‌ی فوتبالی سال شناخته می‌شود. این مراسم امسال دو روز پیش برگزار شد و یکی از…