Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
Batman: The Telltale Series

Batman: The Telltale Series

برخورد با بتمن از نوع سوم؛ نقد قسمت اول Batman: The Telltale Series

دنیای سرگرمی پر است از قهرمانان و ناجیان رنگارنگ که هر کدام با قدرت‌های فرا بشری خود، برای مبارزه با پلیدی‌ها کافی هستند. ولی گویا در میان ابرقهرمان‌های بیشمار دنیای سرگرمی، بتمن تافته‌ی جدا بافته…