Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
Battlefront star wars

Battlefront star wars

Star Wars: Battlefront‌ از هم اکنون در آمازون، Origin و دیگر فروشگاه‌ها قابل پیش خرید است

Star Wars: Battlefront‌ از هم اکنون برای پیش خرید از طریق سرویس EA‌ یعنی Origin و همین طور دیگر سرویس ها ماننده آمازون یا GameStop در دسترس است. پیش خرید کردن Star Wars: Battlefront‌ همان طور که از…