Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
Deedema Games

Deedema Games

بازی ایرانی Flipping Filip در پلتفرم کالکتیو اسکوئر انیکس منتشر شد

به تازگی بازی ایرانی Flipping Filip که به طور مستقل در استودیوی بازی‌سازی دیدما (Deedema) ساخته می‌شود، به مجموعه بازی‌های Square Enix Collective اضافه شده است. در ادامه با معرفی این بازی با گیم‌نیوز…