Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
Ever Quest

Ever Quest

تیم لندمارک تمرکز خود را بر اورکوئست نکست می گذارد

4 ماه است که ما در تعجب از وضعیت کنونی اورکوئست نکست در ویدئوی ((بازی های گم شده – ان ها کجا هستند)) هستیم. روز گذشته تولید کننده ی ارشد، تری میشل، با پستی که بر روی سایت قرار داد اطلاعات جدیدی را در…