Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
Evo 2020

Evo 2020

ثبت نام برای شرکت در مسابقات EVO آنلاین ۹ تیر به پایان می‌رسد

برگزارکنندگان مسابقات EVO آنلاین کردند که ثبت نام برای شرکت در این مسابقات در تاریخ 9 تیر به پایان می‌رسد. ثبت نام این مسابقات از روز 16 خرداد آغاز شده بود. شرکت‌کنندگان می‌توانند در یک یا چند بازی…

برگزاری Evo 2020 لغو و با یک رویداد آنلاین جایگزین شد

Evo رویدادی مرتبط با بازی‌های سبک فایتینگ است که در آن بهترین‌های جهان برای به دست آوردن جایگاه نخست به رقابت می‌پردازند. حال با توجه به شرایط خاص حاکم بر جهان و تلاش دولت‌ها برای کنترل شیوع ویروس…