Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
fallout 4 DLC

fallout 4 DLC

تشابه بیش از حد مادِ «فال‌آوت: نیووگاس» با ماموریتی در «فال‌آوت ۴»

Guillaume Veer سازنده‌ی یکی از مادهای «فال‌آوت: نیووگاس» به نام Autumn Leaves است. این ماد چند هفته قبل از انتشار فال‌آوت 4 عرضه شد. حالا این سازنده‌ی ماد ادعا می‌کند بتسدا از مادِ او در ساخت ماموریت…