Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
GotY 2017

GotY 2017

نامزدهای دریافت جایزه‌ی بهترین بازی‌های سال ۲۰۱۷ اعلام شدند

امسال همچنین اولین جایزه‌ی «بهترین بازی دانشجویی» نیز اهدا می‌شود. این بخش از مراسم امسال توسط هیئتی متشکل از «تاد هاوارد» (بتسدا)، «هیدئو کوجیما» (کوجیما پروداکشنز)، «ایلکا پانانن» (موسس و مدیرعامل…