Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
Kate Winslet

Kate Winslet

یونیورسال ساخت «استیو جابز» را تأیید کرد، داستان و بازیگرانش هم مشخص شدند

برای رسیدن به این نقطه، سختی‌ها و ناهمواری‌های فراوانی وجود داشته، اما یونیورسال امروز اعلام کرد که رسما فیلمبردای فیلمی بر اساس زندگینامه‌ی استیو جابز آغاز شده، عنوان این فیلم هم "استیو جابز" است.…