Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
level 257

level 257

رستوران پک منی در شهر شیکاگو | بازگشایی رستوران در سال ۲۰۱۵ میلادی

به‌تازگی شرکت Namco Entertainment از رستورانی در شهر شیکاگو پرده برداری کرد. رستورانی به وسعت چهل هزار فوت مربع(تقریبا معادل 3716 متر مربع) که فضای آن به مانند بازی «پک- من» ساخته شده و Level 257 نام…