Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
Maze Runner: The Death Cure

Maze Runner: The Death Cure

باکس آفیس: Jumanji: Welcome to the Jungle باز هم در در رتبه‌ی اول

فیلم Jumanji: Welcome to the Jungle این هفته نیز در رتبه‌ی اول فیلم‌های پرفروش قرار گرفت.در این هفته میزان فروش کلیه‌ی فیلم‌ها به مراتب‌ پایین‌تر از هفته‌های گذشته بوده است، اما با این حال فیلم جدید…