Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
Money Monster

Money Monster

دزدانِ متشخصِ خیابانِ وال؛ نقد فیلم «هیولای پول»

فیلم «هیولای پول» طعنه‌ای است به قدیمی‌ترین بازی تاریخ: فقرا در برابر ثروتمندان، مردم در برابر دزدی‌ها و فسادهای مالی، بدبختانی که هر روز در این بازی بدبخت‌تر می‌شوند و خوشبختانی که به ریش آن‌ها…