Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
NBA 2K14

NBA 2K14

۲K سرورهای بازی NBA 2K14 را دوباره راه اندازی کرد، تمدید طول عمر سرور تمامی عناوین NBA به ۲۷ ماه

 سرورهای بازی NBA 2K14 دوباره به حالت آنلاین برگشتند. همچنین بازگرداندن فایل های ذخیره بازیکنان از بخش های MyCareer و MyGM به دنبال واکنش شدیدی که بر علیه ناشر بازی 2K در روز گذشته شده بود. در طی صحبت…