Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
The Shimmer

The Shimmer

آن‌چه برای درک پایان فیلم Annihilation و ماهیت Shimmer لازم است بدانید

Annihilation سوالات زیادی در ذهن مخاطب خود ایجاد می‌کند و توضیح بسیاری از این سوالات را بر عهده‌ی او می‌گذارد. برای این‌که بفهمید در این فیلم چه می‌گذرد، باید از هوش و ذکاوت خود استفاده کنید و یا در…