Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
tod howard

tod howard

E3 2016: تاد هاوارد: “سیستم دیالوگ‌ها در فال‌آوت ۴ به خوبی سایر بخش‌ها نبود”

«تاد هاوارد» از استودیوی بتسدا به تازگی در مصاحبه‌ای با سایت GameSpot از اشتیاق این استودیو برای امتحان کردن چیزهای جدید و قدم گذاشتن در مسیرهای تازه خبر داد و البته اذعان داشت که گاهی برنامه‌های‌شان…

«بتسدا» دو بازی بزرگ در حد اسکایریم و فال‌آوت ۴ برای رونمایی دارد

استودیوی پُرآوازه‌ی بتسدا دو بازی بسیار بزرگ در حد و اندازه‌های «اسکایریم» و «فال‌آوت 4» برای رونمایی دارد که پیش‌بینی می‌شود هر دو قبل از «کتیبه‌های بزرگان 6» عرضه شوند. «پیت‌هاینز» از بتسدا در…