Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
UE 4

UE 4

آنریل‌اِنجین ۴ رایگان شد

سال گذشته هزینه‌‌ی اشتراک آنریل‌انجین 4 به 19 دلار در ماه رسید. این حرکت در راستای دور کردن استودیوهای مستقل از سایر انجین‌ها به خصوص Unity و کرای‌انجین بود که البته قیمت آن‌ها هم خیلی زود کاهش پیدا…