Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
Warcraft Movie

Warcraft Movie

تماشا کنید: پوسترهای جدید شخصیت‌های فیلم «وارکرفت»

فیلم سینمای اقتباسی از بازی «وارکرفت» چیزی حدود دو ماه دیگر در سراسر جهان منتشر می‌شود. امروز 8 پوستر جدید از این فیلم منتشر شده که هر کدام یکی از شخصیت‌های اصلی این سری را نشان می‌دهد. در ادامه…