Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
westeros

westeros

بازسازی سرزمین Westeros از «بازی تاج و تخت» در ماین کرفت توسط ۱۲۵ نفر

یکی از دلایلی که عنوان «ماین‌کرفت» را تا این حد محبوب و مشهور کرده بدون شک آزادی عمل بی‌نظیر آن در ساخت و ساز است. طوری‌ که می‌توانید در آن هر دنیایی که می‌خواهید را بسازید. پروژه‌های بسیاری حول این…