Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
XCOM 2: War of the Chosen

XCOM 2: War of the Chosen

آنچه لازم است درباره‌ی XCOM 2: War of the Chosen بدانید

XCOM 2 بازی حجیم‌تری نسبت به XCOM 1 بود و اضافه کردن محتوای جدید خطر این را در پی داشت که باعث شود محتوای بیش‌از‌اندازه به بازی افزوده شده و از حد متعادل خارج شود. اما حقیقت این است که همه‌ی جنبه‌های…